Tasarım dalları arasında pek çok ortak yön bulunur, tasarım disiplinleri ve ilham verici fikirler bulma bağlamında bu dallar birbirine yakındır.

İster iç mimar, ister arayüz tasarımcısı, ister moda tasarımcı adayı olun, eğitim ile birlikte kendi iç dünyanızı keşfedeceğiniz bir süreç başlar. …

Temelden İleri Seviye Grafik Tasarım Online Eğitimine Udemy.com üzerinden katılabilirisin.

Düz çizgiyle başlayacağımız grafik tasarım eğitiminde, teorik bölümünde sanat tarihinden, tasarım ilkelerine, tipografiden algı psikolojisine, Adobe Photoshop + Illustator + Indesign gibi tasarım programlarının tüm araç, menü ve panellerinin detaylı anlatımlarına kadar pek çok konuyu bulabilirsin. …

Adobe Photoshop + Illustrator + Indesign tasarım programlarının tüm arayüz, menü, araç ve panellerinin detaylı anlatımlarını bu eğitimde bulabilirsin.

Adobe Photoshop ile piksel tabanlı tasarım araçlarını, fotoğraf düzenleme ve rötuş püf noktalarını, seçim araçlarını, metin ve şekillerle çalışmayı, transform seçeneklerini, katman stillerini, efektleri, belge oluşturma-düzenleme-kayedetme seçeneklerini ve program kısayollarını…

Videmy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store